System.Environment

Dit is een reeds eerder gepubliceerde post van de vorige VBcentral website door Eric de Decker.

De System.Environment klasse bevat allerlei shared methods om omgevings informatie op te vragen. Enkele members worden hieronder geïllustreerd:

 
Class Example 
 
    Public Shared Sub Main() 
 
        ' information operating system : 
        Dim myOS As System.OperatingSystem = Environment.OSVersion 
        Console.WriteLine("OS + version : " & myOS.ToString()) 
        Console.WriteLine("OS-version   : " & myOS.Version.ToString()) 
        Dim myOSPlatform As System.PlatformID = myOS.Platform 
        Console.WriteLine("platform     : " & myOSPlatform.ToString()) 
 
        ' newline used in this environment : 
        Console.Write(Environment.NewLine()) 
 
         
        ' common language runtime information : 
        Dim myRunTime As System.Version = Environment.Version 
        Console.WriteLine("runtime       : " & myRunTime.ToString()) 
 
        Console.WriteLine("major version : " & myRunTime.Major.ToString()) 
 
        Console.Write(Environment.NewLine()) 
 
        ' process information : 
        Console.WriteLine("physical memory : " & Environment.WorkingSet.ToString()) 
 
        Console.Write(Environment.NewLine()) 
 
        ' computer information : 
        Console.WriteLine("NetBIOS name : " & Environment.MachineName) 
        Console.WriteLine("processors   : " & Environment.ProcessorCount.ToString()) 
 
        Console.Write(Environment.NewLine()) 
         
        ' directories : 
        Console.WriteLine("system-directory : " & Environment.SystemDirectory) 
        Console.WriteLine("active-directory : " & Environment.CurrentDirectory) 
        Console.WriteLine("program files    : " & Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles)) 
        Console.WriteLine("my documents     : " & Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)) 
 
        Console.Write(Environment.NewLine()) 
         
        ' logical drives : 
        Dim logicalDrives As String() = Environment.GetLogicalDrives() 
 
        For Each logicalDrive As String In logicalDrives 
            Console.WriteLine(logicalDrive) 
        Next 
 
        Console.Write(Environment.NewLine()) 
         
        ' login information : 
        Console.WriteLine("username       : " & Environment.UserName) 
        Console.WriteLine("userdomainname : " & Environment.UserDomainName) 
 
        Console.ReadLine() 
 
    End Sub 
 
End Class 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles wat op VBcentral gebeurd. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief! »

Over ons

Wij zijn gek op het Microsoft .NET ontwikkelplatform en haar ontwikkeltalen, maar we hebben een sterke voorkeur voor Visual Basic .NET! »

Neem contact op

VBcentral.nl
Bataafseweg 20
7101 PA Winterswijk
Nederland
+31 (543) 538 388
info@vbcentral.nl